• trusted tablets Ventolin Inhaler
 • trusted tablets Ventolin Inhaler photo

Generiek Ventolin Inhaler

Albuterol (salbutamol)

Astma, Luchtwegen

Generieke Ventolin(Albuterol) is een luchtwegverwijder die de spieren in de luchtwegen ontspant en de luchttoevoer naar de longen verhoogt. Salbutamol inhalatie wordt gebruikt om bronchospasmen bij mensen met een omkeerbare obstructieve luchtweg aandoening te behandelen of te voorkomen. Salbutamol wordt ook gebruikt om bronchospasmen te voorkomen die worden opgewekt door sporten of bewegen.

Producent: GlaxoSmithKline Plc

Ziektes: Asthma / Bronchospasm


PakketPrijsPer itemBesparingenBestelling
100mcg × 1 inhaler
€ 17.02€ 17.02Voeg aan winkelwagen toe
100mcg × 2 inhaler
€ 30.66€ 15.33€ 3.37Voeg aan winkelwagen toe
100mcg × 3 inhaler
€ 43.46€ 14.49€ 7.59Voeg aan winkelwagen toe
100mcg × 4 inhaler
€ 54.54€ 13.64€ 13.52Voeg aan winkelwagen toe
100mcg × 6 inhaler
€ 76.72€ 12.79€ 25.37Voeg aan winkelwagen toe

Producten uit dezelfde categorie


Salbutamol (Albuterol) Inhalator

Wat is dit voor medicijn?

SALBUTAMOL is een luchtwegverwijder die de spieren in de luchtwegen ontspant en de luchttoevoer naar de longen verhoogt. Salbutamol inhalatie wordt gebruikt om bronchospasmen bij mensen met een omkeerbare obstructieve luchtweg aandoening te behandelen of te voorkomen. Salbutamol wordt ook gebruikt om bronchospasmen te voorkomen die worden opgewekt door sporten of bewegen. Salbutamol inhalatie mag ook worden gebruikt voor doeleinden die niet beschreven staan in deze medische handleiding.

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Gebruik Salbutamol inhalatie zoals is voorgeschreven door uw arts. Gebruik het niet in grotere of kleinere hoeveelheden of voor een langere periode dan is aangeraden. Volg de aanwijzingen op het etiket van de apotheek.

Gebruik alleen de voorgeschreven dosis van dit medicijn en volg alle patiënten aanwijzingen op voor veilig gebruik. Bespreek uw persoonlijke risico en voordelen van het gebruik van Salbutamol met uw huisarts.

Wanneer het salbutamol inhalatie apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt moet het worden voorbereid door eerst 4 test sprays in de lucht te spuiten, weg van uw gezicht. Voor het voorbereiden goed schudden. Bereid de inhalator ook eerst voor wanneer u het 2 weken of langer niet heeft gebruikt of wanneer u de inhalator heeft laten vallen.

De onderstaande instructies zijn voor normaal gebruik van de inhalator en vernevelaar. Uw arts kan voorschrijven dat u het apparaat anders gebruikt. Gebruik alleen het inhalatie apparaat dat is geleverd bij uw medicijn anders krijgt u misschien niet de juiste dosering.

De salbutamol inhalator gebruiken:

 • Schud het busje zeer goed voor elke spray.
 • Haal de dop van het mondstuk van de salbutamol inhalator. Adem volledig uit. Plaats het mondstuk in uw mond en sluit uw lippen. Adem langzaam in terwijl u het busje indrukt. Houd uw adem ongeveer 10 seconden in en adem langzaam uit.
 • Wanneer u meer dan één inhalatie per keer gebruikt wacht dan ten minste 1 minuut voordat u de tweede inhalatie neemt en schud de inhalator weer.
 • Bewaar uw salbutamol inhalator schoon en droog en met de dop op het mondstuk. Maak uw inhalator wekelijks schoon door het busje te verwijderen en het mondstuk ten minste 30 seconden onder warm stromend water te houden. Schud het overtollige water af en laat de onderdelen volledig drogen voordat u de inhalator weer in elkaar zet.

De salbutamol oplossing gebruiken met een vernevelaar:

Meet de juiste hoeveelheid salbutamol af door de bijgeleverde pipet te gebruiken of gebruik het juiste aantal ampullen. Plaats de vloeistof in het medicatie vak van de verstuiver.

 • Bevestig het mondstuk of gezichtsmasker aan het medicatie vak. Bevestig dan het medicatie vak aan de compressor.
 • Zit rechtop in een comfortabele houding. Zet het mondstuk in uw mond of zet het gezichtsmasker op waarbij u uw mond en neus bedekt. Zet de compressor aan.
 • Adem langzaam en gelijkmatig in totdat u al de medicijnen heeft geïnhaleerd (normaal gesproken ongeveer 5 tot 15 minuten). De behandeling is klaar wanneer er geen nevel meer wordt gevormd door de vernevelaar en het medicatie vak leeg is.
 • Maak de vernevelaar na elk gebruik schoon. Volg de schoonmaak aanwijzingen op die bij uw vernevelaar geleverd zijn.

Praat met uw arts als één van uw astma medicijnen niet zo goed lijken te werken in het behandelen of voorkomen van aanvallen. Als het lijkt alsof u in een periode van 24 uur meer moet nemen van één van uw medicijnen, praat dan met uw arts.

Een verhoogde behoefte van salbutamol kan een vroeg teken zijn van een serieuze astma aanval.

Het is belangrijk om de salbutamol inhalatie altijd binnen handbereik te hebben. Zorg voor een herhaalrecept voordat u compleet zonder medicijn komt te zitten.

Bewaar salbutamol inhalatie op kamertemperatuur uit de buurt van vocht een hitte. Extreme hitte kan er voor zorgen dat het busje met medicijnen barst. Bewaar niet in uw auto op warme dagen. Gooi een leeg busje niet in het open vuur.

Wat moet ik tegen mijn zorgverlener zeggen voordat ik dit medicijn neem?

U mag dit medicijn niet gebruiken wanneer u allergisch bent voor salbutamol.

Om er zeker van te zijn dat u salbutamol veilig kunt gebruiken meldt u aan uw arts wanneer u één van de volgende andere aandoeningen heeft:

 • hartaandoeningen, hoge bloeddruk of congestief hartfalen;
 • een afwijking in de hartritme;
 • een ernstige afwijking zoals epilepsie;
 • diabetes
 • overactieve schildklier

RIVM zwangerschapsclassificatie C. Het is niet bekend of salbutamol de ongeboren baby zal schaden. Vertel uw arts dat u zwanger bent of zwanger wilt worden terwijl u dit medicijn gebruikt. Het is niet bekend of salbutamol in de borstvoeding terecht komt of dat het een zogende baby kan schaden. U kunt beter geen borstvoeding geven als u salbutamol gebruikt. Een inhalator mag niet gegeven worden aan een kind onder de 4 jaar. Salbutamol oplossing in een vernevelaar mag niet worden gegeven aan een kind jonger dan 2 jaar.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?

Neem de gemiste dosis zodra u het zich herinnert. Sla de gemiste dosis over wanneer het bijna tijd is voor uw volgende geplande dosis. Gebruik geen extra medicijn om de gemiste dosis goed te maken.

Wat gebeurt er als ik een overdosis neem?

Ga naar de eerste hulp of neem contact op met het vergiftigingencentrum. Een overdosis salbutamol kan fataal zijn.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn: nerveusheid, hoofdpijn, trillingen, droge mond, pijn in de borst of een zwaar gevoel, snelle- of onregelmatige hartslag, pijn die zich verspreid in de arm of schouder, misselijkheid, transpireren, duizeligheid, stuipen (toevallen), een licht gevoel in het hoofd of flauwvallen.

Waar moet ik op letten wanneer ik dit medicijn gebruik?

Het is belangrijk om salbutamol altijd binnen handbereik te hebben. Het is belangrijk om de salbutamol inhalatie altijd binnen handbereik te hebben. Zorg voor een herhaalrecept voordat u compleet zonder medicijn komt te zitten. Blijf al uw andere voorgeschreven medicijnen gebruiken.

Praat met uw arts als één van uw astma medicijnen niet zo goed lijken te werken in het behandelen of voorkomen van aanvallen. Als het lijkt alsof u in een periode van 24 uur meer moet nemen van één van uw medicijnen, praat dan met uw arts. Een verhoogde behoefte van salbutamol kan een vroeg teken zijn van een ernstige astma aanval.

Voorkom dat u dit medicijn in uw ogen krijgt. Wanneer dit wel gebeurt, spoel de ogen met water en zoek medische hulp.

Welke bijwerkingen kan ik krijgen van dit medicijn?

Ga naar de eerste hulp wanneer u één van de volgende tekenen heeft van een allergische reactie op salbutamol: galbulten, ademhalingsmoeilijkheden, opzwellen van uw gezicht, lippen, ton of keel.

Bel meteen met uw arts wanneer u een ernstige bijwerking heeft zoals:

 • bronchospasme (piepende ademhaling, druk op de borst, ademhalingsproblemen), helemaal wanneer u net begonnen bent met een nieuw busje van dit medicijn;
 • pijn in de borst en snelle, kloppende of onregelmatige hartslag;
 • trillingen, nerveusheid;
 • Lage kaliumwaarde (verwarring, onregelmatige hartslag, extreme dorst, veelvuldig plassen, onrustige benen, spierzwakte of slap gevoel; of
 • Gevaarlijk hoge bloeddruk (ernstige hoofdpijn, wazig zicht, zoemen in de oren, angstig gevoel, verwarring, borstpijn, kortademigheid, stuipen).

Minder ernstige bijwerkingen van salbutamol kunnen zijn:

 • hoofdpijn, duizeligheid;
 • slaapstoornis (insomnia);
 • hoesten, heesheid, keelpijn, lopende of vol zittende neus;
 • lichte misselijkheid, overgeven;
 • droge mond en keel;
 • spierpijn; of
 • diarree.

Dit is geen volledige lijst van bijwerkingen en er kunnen anderen voorkomen. Bel met uw arts of apotheek voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan het Lareb via het meldingsformulier op de website https://www.lareb.nl/Meld-bijwerking/Meldformulier.aspx.

Welke andere medicijnen hebben een wisselwerking met salbutamol inhalatie?

Vertel uw arts welke medicijnen u nog meer gebruikt, helemaal:

 • een diureticum (plaspil);
 • digoxine (digitalis, Lanoxine);
 • een bètablokker zoals atenolol (Tenormin, Tenoretic), carvedilol (Coreg), labetalol (Trandate), metoprolol (Selokeen, Lopressor, Selokomb), nebivolol (Nebilet), propranolol (Inderal), sotalol (Sotacol) en anderen;
 • een MAO remmer zoals furazolidoon (Furoxone), fenelzine (Nardil), rasagline (Azilect), selegiline (Eldepryl) of tranylcypromine(Parnate); of
 • andere luchtwegverwijders zoals terbutaline (Bricanyl), salmeterol (Serevent, Seretide) of formoterol (Foradil).

Deze lijst is niet compleet en andere medicijnen kunnen een wisselwerking hebben met salbutamol. Vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt. Hieronder vallen voorgeschreven medicijnen, over de toonbank medicijnen, vitamines en kruiden producten. Begin niet met een nieuwe medicatie zonder dit te melden aan uw arts.


Land, taal en valuta

Onze facturen zijn gecertificeerd door:

trusted tablets Secure shopping certificates

 • Ik heb mijn bestelling deze week ontvangen. Bij deze, hartelijk bedankt. Geloof mij maar, ik zal zeker nog een keer bij u bestellen!!!!! Mijn vrouw was zeer verrast door de resultaten en van mij .... ik voelde me weer alsof ik 18 jaar was. heel erg bedankt. U zult zeker nog weer van mij horen:) - Kees